Seikkaillen osallisuutta ja hyvinvointia kouluihin -koulutussarjan tavoitteena on vahvistaa opettajien seikkailu- ja elämyspedagogista sekä luonnossa toteuttavan toiminnallisen oppimisen osaamista. Koulutus on tarkoitettu perus- ja toisen asteen opettajille.


Koulutus koostuu talvella 2023 järjestettävistä johdantowebinaareista sekä keväällä ja syksyllä 2023 eri nuorisokeskuksissa järjestettävistä lähijaksoista.

Verkkokoulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Nuorisokeskuksissa järjestettäviltä lähijaksoilta peritään 85€ osallistumismaksu, joka kattaa majoituksen ja ruokailut.

Viisi nuorta kävelee talvivaatteet päällään lumisessa metsässä ja kantavat erilaisia lumileikkivälineita, kuten stigaa ja pulkkaa.

Johdantowebinaarit, tammikuu/maaliskuu:

1) Seikkailu-ja elämyspedagogiikan perusteet ja turvallisuus
2) Yön yli toiminta kasvun, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana
3) Toiminnallinen oppiminen luonnossa
Webinaarien ajankohdat ja tarkemmat sisällöt löydät täältä

1. lähijakso, huhtikuu 2023: Lähiluonnossa seikkaillen
Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännössä turvallinen, seikkailu-ja elämyspedagogiikan sekä toiminnallisen oppimisen menetelmiä hyödyntävä, koulun lähiluonnossa ja -ympäristössä toteutettava kokonaisuus.

2. lähijakso, syksy 2023: Ryhmän ja yksilön vahvistaminen seikkailu- ja elämyspedagogiikan avulla
Koulutuksessa perehdytään pidempien seikkailu-ja elämyspedagogisten prosessien (leirikoulut, leirit, yökoulut) suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.


Ydinaiheita ovat toiminnalliset menetelmät sekä pedagogiikka, jonka avulla edistetään inklusiivisuutta, osallisuutta ja ryhmässä ja yksilöllisesti koettavaa turvallisuuden tunnetta.

Voit valita, osallistutko lähijaksoille Nuorisokeskus Villa Elbassa, Marttisessa vai Anjalassa. Tarkemmat päivämäärät ja kuvaukset löydät täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutukset yhteistyössä Suomen nuorisokeskuyhdistys ry:n kanssa. Koulutushankkeen vetäjinä toimivat seikkailukasvatuksen lehtori Tero Lämsä Humakista sekä kehittämispäällikkö Heli Eischer snk ry:ltä.

Tero Lämsä

Seikkailukasvatuksen lehtori ja tiiminvetäjä, Humanistinen ammattikorkeakoulu

+358 (0)400 349 363, tero.lamsa(at)humak.fi

Heli Eischer

Kehittämispäällikkö, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry

040 162 5742
heli.eischer(at)snk.fi